Mijn kind is kortademig bij inspanning. Kan u een attest opstellen dat hij/zij niet mee hoeft te turnen?

Actuality
De aanpak van dr. Frédéric Piérart, door Dominique-Jean Bouilliez

Die vraag is een tweesnijdend zwaard, want ze heeft een ethische kant (hoe en wanneer stel je een certificaat op?) en een medische kant (waarom is het kind kortademig?). Dr. Frédéric Piérart (kinderarts, CHC Clinique de l’Espérance, Luik), houder van een certificaat in de sportgeneeskunde, beantwoordt vooral de medische kant. Vooreerst omdat je een diagnose moet stellen voor je een certificaat mag opstellen, en vervolgens omdat je geen certificaat hoeft op te stellen om te behandelen.

 

Published ahead of print.

Levenseinde op de pediatrische intensive care

Actuality
Prof. Stéphan Clément de Cléty

[Cliniques universitaires Saint-Luc, Université catholique de Louvain, eenheid voor pediatrische intensive care, Brussel]

 

In de meeste westerse landen sterven kinderen in het ziekenhuis, en meestal op een intensive care. Het team van zo’n eenheid ziet kinderen sterven na een mislukte cardiopulmonale reanimatie, in een context van hersendood of na een beslissing om de behandeling af te bouwen of te staken...

 

Published ahead of print.

Juveniele artritis en zwangerschap

Actuality
Dr Philippe Mauclet

Zwangerschap bij vrouwen met een voorgeschiedenis van juveniele artritis houdt een hoger risico op complicaties in … voor moeder en kind.

Gevolgen van ADHD

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit heeft negatieve invloed op de ontwikkeling, zelfs bij kinderen die worden behandeld.

Mucoviscidose: controle van de therapeutische werkzaamheid in de longen zelf

Actuality
Dr Jean-Claude Lemaire

Als je een patiënt gepolariseerd helium-3 (3He) laat inademen tijdens beeldvorming door magnetische kernspintomografie, kan je de gasstroom in beeld brengen en de ventilatiefunctie van de longen evalueren.

Als er uveïtis in het spel is

Actuality
Philippe Mauclet

Onderzoekers hebben een studie uitgevoerd naar de doeltreffendheid en tolerantie van adalimumab bij uveïtis die gepaard gaat met juveniele idiopathische artritis.