Non-inferioriteits- en equivalentiestudies

Actuality
Fanny Buckinx, prof. Olivier Bruyère

Via non-inferioriteitsstudies, ook wel klinische equivalentiestudies genoemd, kan worden aangetoond dat de doeltreffendheid van een nieuwe behandeling niet te inferieur is aan die van een comparatorbehandeling. Aan de hand van dit soort studies kan echter niet worden aangetoond dat de doeltreffendheid van beide behandelingen volstrekt gelijkwaardig is. Eén van de vereisten voor deze studies is dat een verlies van doeltreffendheid wordt aanvaard in ruil voor andere voordelen.

Systematic review

Actuality
Charlotte Beaudart, Véronique Rabenda en prof. Olivier Bruyère

Een systematic review of systematisch literatuuronderzoek wordt meestal gebruikt om een samenvatting te maken van de resultaten van meerdere studies over hetzelfde onderwerp. Systematische literatuurstudies zijn dus heel belangrijk, in het bijzonder de voorbije jaren, waarin het aantal in de literatuur gepubliceerde artikelen is geëxplodeerd! Een systematic review wordt beschouwd als een onderzoek met een hoog wetenschappelijk bewijsniveau. Het staat aan de top van de piramide van de evidence-based medicine. Als het onderzoek van goede kwaliteit is, heeft het dus een hoger bewijsniveau dan gerandomiseerde gecontroleerde studies, cohortstudies, case-controlstudies…

Stof in klaslokalen bevat aerogene allergenen die schadelijk zijn voor jonge astmalijders

Actuality
Dr. Jean-Claude Lemaire

Blootstelling aan aerogene allergenen thuis verhoogt de morbiditeit bij jonge kinderen met astma. Aangezien kinderen een groot deel van hun tijd in klaslokalen doorbrengen, heeft een Noord-Amerikaanse groep het effect onderzocht van aerogene allergenen die kunnen worden teruggevonden in klassen.

Pyrosis tijdens de zwangerschap, zuurremmers en astma bij het kind

Actuality
Dr. Jean-Claude Lemaire

Zijn de geneesmiddelen die het vaakst worden gebruikt om zure reflux te behandelen wel veilig genoeg?

Leve visolie!

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Supplementen van polyonverzadigde langeketen-n3-vetzuren tijdens het derde trimester van de zwangerschap verminderen het risico op wheezing en astma bij kinderen.

Cross-overstudies

Actuality
Justine Slomian, prof. Olivier Bruyère ((Eenheid Methodologische Ondersteuning in de Epidemiologie en de Biostatistiek, CHU Sart Tilman, ULg)

In deze nieuwe aflevering van onze epidemio-statistische reeks nemen we een bijzonder studieopzet onder de loep: de cross-overstudie. Hierin krijgen de patiënten verschillende behandelingsmodaliteiten na elkaar die dan kunnen worden vergeleken.