Klimaatopwarming: lopen we er straks allemaal als dwergen bij?

Actuality
Dr. Michèle Langendries

Dankzij een betere voeding en gezondheidszorg worden we collectief groter. Maar de klimaatopwarming zou het tij wel eens kunnen doen keren.

Onderzoekers hebben vastgesteld dat stijgingen van de omgevingstemperatuur in een ver verleden de gestalte van zoogdieren en vogels hebben doen schrompelen.

Uw horoscoop lezen, écht zonder gevolgen?

Actuality
Dr. Jean-Yves Hindlet

Elke ochtend checken duizenden mensen gedachteloos hun horoscoop in de krant of via een app. En hoewel we er meestal niet al te veel belang aan hechten of niet in astrologie geloven, kennen we wél allemaal ons sterrenbeeld. Maar is het lezen van onze horoscoop écht gewoon een tijdverdrijf dat geen gevolgen voor ons dagelijkse leven inhoudt?

Adalimumab plus methotrexaat bij uveïtis In juveniele artritis

Actuality
Heidi Van de Keere

Met adalimumab werd een goede controle van actieve uveïtis waargenomen, gepaard gaande met minder therapiefalen dan placebo bij kinderen en adolescenten met juveniele idiopathische artritis die een stabiele dosis methotrexaat kregen. Dat suggereren de resultaten van een gerandomiseerde, multicentrische, dubbelblinde trial, gepubliceerd in the New England Journal of Medicine.

Maternale vaccinatie: een hulpmiddel voor de gezondheid van de baby

Actuality

Onderzoekers van de Université libre de Bruxelles (ULB) en de Universiteit van Brits Columbia (Canada) identificeerden onlangs prioritaire onderzoeksassen op het gebied van maternale vaccinatie. Dankzij vaccinatie van zwangere vrouwen kan de immuniteit van de baby worden verbeterd en kunnen infecties van bij de geboorte worden voorkomen. De studie in opdracht van de Bill & Melinda Gates Foundation is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Lancet Infectious Diseases.

Alcoholisme en sport: kan de ene verslaving (alcoholisme) worden behandeld met een andere (sport)?

Actuality
Dr. Dominique-Jean Bouilliez

Alcohol/lopen, dezelfde strijd? Omdat dezelfde beloningscircuits erbij betrokken zijn, zou sporten een vervanging kunnen zijn voor alcoholverslaving. Maar jammer genoeg niet alleen een vervanging… Ook de euforie van de loper, de runner’s high, is een realiteit waarmee rekening moet worden gehouden. Want die zou een alcoholverslaving net in de hand kunnen werken. Een tweesnijdend zwaard? De mening van prof. Philip Gorwood (Centre de psychiatrie et de neurosciences, Parijs). Prof. Philippe De Witte sprak reeds over mentale weerstand en verslaving tijdens uithoudingssporten in een vorig artikel.

De betrouwbaarheid van diagnostische tests (2)

Actuality
Justine Slomian en prof. Olivier Bruyère (CHU Sart Tilman, ULg)

Diagnostische tests hebben alleen nut als we erop kunnen vertrouwen. De kwaliteit van een diagnostische test wordt gemeten aan de hand van twee parameters: de validiteit en de betrouwbaarheid. De validiteit kwam al aan bod in het vorige nummer. Vandaag hebben we het over de betrouwbaarheid. Wat is precies de betrouwbaarheid van een test? Hoe evalueer je die?