Bankkosten: naar een totale transparantie

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

De Europese richtlijnen leggen aan de banken een grotere transparantie op inzake advies en tarifering van diensten. Op het vlak van advies is er al een grote vooruitgang geboekt. Op het vlak van kosten en commissies zal er vanaf 1 januari volgend jaar een nieuwe drempel worden overschreden. 

Drie in één

Actuality
Dr Philippe Mauclet

In de TRINITY-studie beoordeelden de onderzoekers een vaste tritherapie met één enkele inhalator die twee langwerkende bronchodilatatoren en een corticoïd afgeeft voor de behandeling van matig tot ernstig chronisch obstructief longlijden (COPD).

Magnesiumsulfaat i.v. bij bronchiolitis?

Actuality
Dr Philippe Mauclet

De onlangs in Chest verschenen studie over deze toepassing, die nuttig zou zijn bij ernstige astma bij kinderen, is verre van overtuigend… 

Yoghurt zorgt voor gezonde kinderen

Actuality
Ap. Natalie Evrard

Tijdens het YINI-symposium (Yogurt in Nutrition Initiative) dat op 2 maart plaatsvond in Amsterdam, stelden enkele wetenschappelijke experts een aantal studies voor over de gezondheidseffecten van yoghurt in het kader van een gezonde en duurzame voeding bij kinderen. 

 

Opgelet: fraudeurs verfijnen hun technieken

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

De Belgische Commissie voor het Bank- Financie- en Assurantiewezen (FSMA) waarschuwt de bedrijfsleiders en bestuurders van vennootschappen voor een nieuwe soort fraude die in België steeds vaker voorkomt. De ‘boiler rooms’ zijn bedrijven die rechtstreeks mogelijke investeerders aanspreken om hun fictieve producten aan te smeren. 

Verzeker uw inkomsten bij ongeval of ziekte

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

Een ongeval, een ziekte, privébeslommeringen… Die moeilijkheden zijn voor niemand leuk. Een zelfstandige krijgt daarbovenop ook nog eens te maken met een belangrijk inkomensverlies. Met een gewaarborgd-inkomensverzekering kunt u zich indekken tegen de wisselvalligheden van het leven.